EnergiEnergiEnergi

 

EFLA är en lösningsinriktad och resultatorienterad teknikkonsultkoncern med 250 konsulter i 7 länder och med huvudkontor på Island.
Verksamheten är internationell och kompetensen byggs på utmanande och komplexa projekt med lösningsinriktade och resultatorienterade medarbetare

Ren Kunskap