Projektering

b_150_0_16777215_00_images_Picture1.jpg

 

EFLA har under de senaste decennierna projekterat tusentals kilometer kraftledningar inom spänningsområdet 66-500 kV. Uppdragen har omfattat allt från rådgivning och förstudier, konceptstudier till detaljprojektering, drift och underhåll samt statusbedömningar av befintliga kraftledningar. EFLA har bland annat projekterat kraftledningar i Sverige, Island, Norge, Grönland, Polen, Frankrike, Uganda och Burkina Faso.

 

EFLAs projekteringskompetens omfattar bl.a. följande:

  • Utvärdering och val av möjliga ledningssträckningar
  • Studier av extremlaster, statistik och rekommendationer om designvärden
  • Fältarbete, lantmäteri och markundersökning
  • MKB, tillståndshantering och samråd
  • Konceptval för stolpar och fundament
  • Val av vinkelpunkter, inmätning och stolpplacering (ICEtow, PLS-CADD)
  • Detaljprojektering av stolpar och fundament
  • Elektriska- och mekaniska beräkningar av linor, isolatortillbehör, jordning, isolationskoordinering osv.

 

Share Email PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
PrintPrint