OM EFLA

EFLA* är en välskött och lönsam teknikkonsultkoncern med 250 konsulter i 7 länder och med huvudkontor på Island. Verksamheten är internationell och kompetensen byggs på utmanande och komplexa projekt med lösningsinriktade och resultatorienterade medarbetare.

EFLA hf** etablerades 2008 genom ett sammangående mellan fyra mindre konsultföretag, där Linuhönnun (etablerat 1979) var ett av företagen. EFLA hf är ett av Islands största konsultföretag och har 250 konsulter verksamma inom:

  • Energi
  • Industri
  • Bygg och anläggning
  • Transport
  • Miljö
  • Projektledning

Koncernen är etablerad i Island, Sverige, Norge, Polen, Frankrike, Dubai och Turkiet.

EFLA är idag en av nordens största konsultföretag inom region- och stamnätsledningar med ca 40 teknikkonsulter med erfarenhet från uppdrag i mer än 15 länder.

Med anledning av den starka efterfrågan av våra teknikkonsulter på den svenska region- och stamnätsmarknaden har EFLA bildat ett nytt svenskt bolag, EFLA AB. Målsättningen är att etablera EFLA som en av de mest efterfrågade och kompetenta leverantörerna av teknikkonsulttjänster inom det svenska region-och stamnätet.*     EFLA är ett isländskt ord som betyder förstärka, öka eller främja
**   "hf" är den isländska förkortningen till den svenska motsvarigheten "AB"

Share Email PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
PrintPrint