Konstruktion

b_150_0_16777215_00_images_Picture1.jpg

 

EFLA har 40 års erfarenhet av design av stolpar för 33 kV – 420 kV kraftledningar och har bland annat arbetat i svenska projekt sedan slutat av 80-talet. EFLA har även varit aktivt engagerad i internationellt samarbete beträffande design av stolpar, och haft en representant i Cigrés arbete (grupp B2-08) och i grupp TC11 beträffande utveckling av standarden EN 50341-1:2012.

Genom åren har vi konstruerat en mängd olika stolptyper, från konceptfas till detaljdimensionering och detaljritningar. Som exempel kan nämnas:

  • Ostagade fackverksstolpar av vinkelprofiler (1 – 4 branscher) med häng- eller spännkedjor.
  • Ostagade stolpar i stål av rörprofiler (CHS profiler)
  • Stagade portalstolpar av fackverk
  • Stagade stolpar av rörprofiler (CHS profiler)
  • Stagade hybridstolpar med stolpben av fackverk och reglar av rörprofiler
  • Ostagade Y-formade lavin-beständiga stolpar av rörprofiler.
  • Stagade/ostagade trästolpar 33-225 kV
  • Stolpar av kompositmaterial (kolfiber )

EFLA har de senaste åren också studerat och utvecklat nya konceptstolpar i samarbete med Statnett och andra aktörer i forsknings- och innovations sammanhäng.

Share Email PLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT
PrintPrint